ชุดประกอบพิธีสงฆ์แบบไทย

บริการ ชุดพิธีสงฆ์ แบบไทย
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น


แพคเกจ ชุดพิธีสงฆ์ แบบไทย
ราคา 7,999 บาท


รายการ

จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงานเช้าวันงาน
โต๊ะหมู่บูชาสีครีมปิดทองหมู่ 71 ชุด
องค์พระพุทธรูป1 องค์
พานสำหรับจัดดอกไม้5 พาน
เชิงเทียน1 คู่
กระถางธูปเบญจรงค์เคลือบมุข และฐานรอง1 ชุด
แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
แท่นรองกราบพระ1 คู่
ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
พานสำหรับวางสายสิญจน์1 พาน
ชุดกรวดน้ำ พร้อมฐานรอง4 ชุด
ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธี
เทียน1 เล่ม
เทียนชนวน1 เล่ม
เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
สายสิญจน์1 มวน
แป้งเจิม1 ถ้วย
แผ่นทองคำเปลว 100%5 แผ่น
อาสนะพนักพิงพญานาคสีครีมปิดทอง 9 ชุด9 ชุด

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท

แพคเกจ B ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบไทย
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น ราคา 9,499 บาท


รายการ

จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
โต๊ะหมู่บูชาสีครีมปิดทองหมู่ 71 ชุด
องค์พระพุทธรูป1 องค์
แจกันดอกไม้เบญจรงค์เคลือบมุข1 คู่
พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับจัดดอกไม้ 3 พาน3 พาน
เชิงเทียน1 คู่
กระถางธูปเบญจรงค์เคลือบมุข และฐานรอง1 ชุด
แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
เบาะรองกราบ1 คู่
ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์1 พาน
ชุดกรวดน้ำ พร้อมฐานรอง4 ชุด
ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธีตามเจ้าภาพ
เทียน1 คู่
เทียนชนวน1 เล่ม
เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
สายสิญจน์1 ม้วน
แป้งเจิม1 ถ้วยเจิม
แผ่นทองคำเปลว 100%3 ชุด / 5 แผ่น
อาสนะพนักพิงพญานาคสีครีมปิดทอง 9 ชุด9 ชุด
เบาะหลุยส์รองนั่ง9 ชุด
-ตารปัตรประดิษฐ์ราช9 ด้าม
-กระโถนเบญจรงค์เคลือบมุก9 ใบ
-ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพรพุทธ1 ชุด
พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีครีม (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท

แพคเกจ C ชุดเช่าอุปกรร์พิธีสงฆ์แบบไทย
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น + ฉากม่านหลังพระ
ชุดสังฆทาน + กี้ถวายน้ำพระสงฆ์+ชุดโตกฉันอาหารพระ+ผู้ดูแลความเรียบร้อย ราคา18,999 บาท


รายการ

จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
โต๊ะหมู่บูชาสีครีมปิดทองหมู่ 71 ชุด
องค์พระพุทธรูป1 องค์
แจกันดอกไม้เบญจรงค์เคลือบมุข1 คู่
พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับจัดดอกไม้ 3 พาน3 พาน
เชิงเทียน1 คู่
กระถางธูปเบญจรงค์เคลือบมุข และฐานรอง1 ชุด
แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
เบาะรองกราบ1 คู่
ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์1 พาน
ชุดกรวดน้ำ พร้อมฐานรอง4 ชุด
ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธีตามเจ้าภาพ
เทียน1 คู่
เทียนชนวน1 เล่ม
เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
สายสิญจน์1 ม้วน
แป้งเจิม1 ถ้วยเจิม
แผ่นทองคำเปลว 100%3 ชุด / 5 แผ่น
อาสนะพนักพิงพญานาคสีครีมปิดทอง 9 ชุด9 ชุด
เบาะหลุยส์รองนั่ง9 ชุด
-ตารปัตรประดิษฐ์ราช9 ด้าม
-กระโถนเบญจรงค์เคลือบมุก9 ใบ
-ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพรพุทธ1 ชุด
พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีครีม (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท
ธูปเทียนถวายพระ 9 ชุด9 ชุด
ชุดสังฆทาน 9 ชุด พร้อมดอกไม้พวงมาลัย 9 ชุด9 ชุด
กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์9 ชุด
-แก้วสำหรับน้ำเย็น , ถ้วยชาจีนสำหรับน้ำร้อน
ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ /พร้อมถ้วยชามเบญจรงค์เคลือบมุข 7 ชิ้น/โตก9 ชุด
-ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป (เพิ่มจำนวนโตกคิดราคาเพิ่ม)9 รูป
-โถแบ่งข้าว 2 โถ พร้อมทัพพี2 โถ
– ช้อนส้อม ช้อนขนม ช้อนผลไม้ จำนวน 9 ชุด สำหรับพระ 9 รูป9 ชุด
ชุดโตกขนมหวาน หรือจานเบญจรงค์ สำหรับพระสงฆ์ (ถ้าลูกค้าต้องการ)9 ชุด
ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน (ฟรี)3 ท่าน

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท

แพคเกจ D ชุดประกอบพิธีสงฆ์แบบไทย
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น + ฉากม่านหลังพระ +ตาลปัตรพระ+ กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ +ชุดสังฆทาน
โตกถวายอาหารพระสงฆ์ 9 รูปพระพุทธ 1 โตก+โตกถวายศาล 4 โตก+เครื่องขยายเสียง+ผู้ดูแลควาเรียบร้อย ราคา 23,999 บาท


รายการ

 จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
 โต๊ะหมู่บูชาสีครีมปิดทองหมู่ 71 ชุด
 องค์พระพุทธรูป1 องค์
 แจกันเบญจรงค์เคลือบมุขพร้อมดอกไม้สด1 คู่
 พานเบญจรงค์เคลือบมุขพร้อมดอกไม้สด 3 พาน3 พาน
 เชิงเทียน1 คู่
 กระถางธูปเบญจรงค์เคลือบมุข และฐานรอง 1 ชุด
 แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง 1 อัน
 เบาะรองกราบ 1 คู่
 ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง 1 อัน
 พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์ 1  พาน
 ชุดกรวดน้ำ พร้อมฐานรอง 4 ชุด
 กระดาษทิชชู 5 กล่อง
 พานสำหรับใส่ดอกไม้ถวายพระ 1 พาน
 ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธี ตามเจ้าภาพ
 เทียน 1 คู่
 เทียนชนวน 1 เล่ม
 เทียนน้ำมนต์ 1 เล่ม
 สายสิญจน์ 1 ม้วน
 แป้งเจิม 1 ถ้วยเจิม
 แผ่นทองคำเปลว 100% 3ชุด/5แผ่น
 อาสนะพนักพิงพญานาคสีครีมปิดทอง 9 ชุด 9 ชุด
 เบาะหลุยส์รองนั่ง 9 ชุด
 ตารปัตรประดิษฐ์ราช 9 ด้าม
 กระโถนเบญจรงค์เคลือบมุก 9 ใบ
 ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด
 พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
 ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีครีม (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท
 ธูปเทียนถวายพระ  9 ชุด 9 ชุด
 ชุดสังฆทาน 9 ชุด พร้อมดอกไม้พวงมาลัย 9 ชุด 9 ชุด
 กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ 9 ชุด
 แก้วสำหรับน้ำเย็น , ถ้วยชาจีนสำหรับน้ำร้อน
 ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ /พร้อมถ้วยชามเบญจรงค์เคลือบมุข 7 ชิ้น/โตก 9 ชุด
 ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป    (เพิ่มจำนวนโตกคิดราคาเพิ่ม) 9 รูป
 โถแบ่งข้าว 2 โถ พร้อมทัพพี 2 โถ
 ช้อนส้อม ช้อนขนม ช้อนผลไม้ จำนวน 9 ชุด สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด
 ชุดโตกขนมหวาน หรือจานเบญจรงค์ สำหรับพระสงฆ์ (ถ้าลูกค้าต้องการ) 9 ชุด
 ชุดขันโตกถวายข้าวพระภูมิ (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล) 1 โตก
 ชุดโตกเซ่นไหว้เจ้าบ้านเจ้าเรือน 1 โตก
 ชุดขันโตกไหว้ข้าวตา-ยาย (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล) 1 โตก
 ชุดโตกเซ่นพลีสัมพเวสี วิญญาณสัญจรไปมาข้างนอก 1 โตก
 เครื่องขยายเสียงผู้ดำเนินพิธี 1 เครื่อง
 เครื่องขยายเสียงสำหรับพระ 1 เครื่อง
 ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน (ฟรี) 3 ท่าน

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับพระและแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท

แพคเกจ Gold Special ชุดประกอบพิธีสงฆ์แบบไทย
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น + ฉากม่านหลังพระ + กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ + ชุดสังฆทาน
ตาลปัตรสำหรับพระ+ โตกฉันอาหารพระ+ขันโตกสำหรับศาล+เครื่องเสียง +เวทีพระสงฆ์+ผู้ดูแลความเรียบร้อย ราคา30,999 บาท


รายการ

 จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
 โต๊ะหมู่บูชาสีครีมปิดทองหมู่ 71 ชุด
 องค์พระพุทธรูป1 องค์
 แจกันเบญจรงค์เคลือบมุขพร้อมดอกไม้สด1 คู่
 พานเบญจรงค์เคลือบมุขพร้อมดอกไม้สด 3 พาน3 พาน
 เชิงเทียน1 คู่
 กระถางธูปเบญจรงค์เคลือบมุข และฐานรอง 1 ชุด
 แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
 เบาะรองกราบ1 คู่
 ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
 พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์1  พาน
 ชุดกรวดน้ำ พร้อมฐานรอง4 ชุด
 กระดาษทิชชู9 กล่อง
 พานสำหรับใส่ดอกไม้ถวายพระ1 พาน
 ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธีตามเจ้าภาพ
 เทียน1 คู่
 เทียนชนวน1 เล่ม
 เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
 สายสิญจน์1 ม้วน
 แป้งเจิม1 ถ้วยเจิม
 แผ่นทองคำเปลว 100%3ชุด/5แผ่น
 อาสนะพนักพิงพญานาคสีครีมปิดทอง 9 ชุด9 ชุด
 เบาะหลุยส์รองนั่ง9 ชุด
 ตารปัตรประดิษฐ์ราช9 ด้าม
 กระโถนเบญจรงค์เคลือบมุก9 ใบ
 ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพระพุทธ1 ชุด
 พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
 ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีครีม (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท
 ธูปเทียนถวายพระ  9 ชุด9 ชุด
 ชุดสังฆทาน 9 ชุด พร้อมดอกไม้พวงมาลัย 9 ชุด 9 ชุด
 กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ 9 ชุด
 แก้วสำหรับน้ำเย็น , ถ้วยชาจีนสำหรับน้ำร้อน
 ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ /พร้อมถ้วยชามเบญจรงค์เคลือบมุข 7 ชิ้น/โตก 9 ชุด
 ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป    (เพิ่มจำนวนโตกคิดราคาเพิ่ม) 9 รูป
 โถแบ่งข้าว 2 โถ พร้อมทัพพี 2 โถ
 ช้อนส้อม ช้อนขนม ช้อนผลไม้ จำนวน 9 ชุด สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด
 ชุดโตกขนมหวาน หรือจานเบญจรงค์ สำหรับพระสงฆ์ (ถ้าลูกค้าต้องการ) 9 ชุด
 ชุดขันโตกถวายข้าวพระภูมิ (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล) 1 โตก
 ชุดโตกเซ่นไหว้เจ้าบ้านเจ้าเรือน 1 โตก
 ชุดขันโตกไหว้ข้าวตา-ยาย (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล) 1 โตก
 ชุดโตกเซ่นพลีสัมพเวสี วิญญาณสัญจรไปมาข้างนอก 1 โตก
 เครื่องขยายเสียงผู้ดำเนินพิธี 1 เครื่อง
 เครื่องขยายเสียงสำหรับพระ 1 เครื่อง
 ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน (ฟรี) 4 ท่าน
 เวทีแท่นนั่งสำหรับพระสงฆ์
 ขนาด 1.2×7.2-9 หรือ 1.8×7.2-9 เมตร (ฉันวงหรือฉันโตก)
 มีผ้าคลุมให้อย่างสวยงาม และมี skirt รอบด้าน

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1,000 บาท

รายการอื่นๆนอกเหนือแพคเกจ (ไม่รวมดอกไม้สด)
(กรณีลูกค้ามีความประสงค์เพิ่มเติม)


รายการ

ราคา
ผ้าไตรจีวร 5 ขันธ์ ยาว 1.9 เมตร (ลูกค้าระบุสีถ้าต้องการ) ราคารวมพวงมาลัยสด
 ผ้าไตรโทเร **ลักษณะผ้าบาง  ยับง่าย แต่ไม่ร้อน 1,290.00
  ผ้าไตรมัสลิน**ลักษณะผ้าบางเบา ระบายอากาศดี ไม่ยับง่าย ทนทาน 1,690.00
ชุดสังฆทาน (คิดราคาตามชุดสังฆทานแต่ละประเภท)
 สังฆทานชุดเครื่องใช้พระสงฆ์ถุงทอง 350.00
 ชุดสังฆทานชะลอมผูกโบว์ 400.00
 ชุดสังฆทานปิ่นโตขนาดเตี้ย พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์ถ้าลูกค้าต้องการ 450.00
 ชุดสังฆทานปิ่นโตขนาดใหญ่ พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์ถ้าลูกค้าต้องการ 600.00
บริการรถ / คนดูแลงาน
 บริการรับ-ส่งพระ โดยรถตู้ VIP (ลูกค้าแจ้งวัดและวันเวลา) 1,800.00
 บริการคนดูแลงานยกของต่างๆทุกอย่าง 2 คน จนเสร็จพิธีสงฆ์ 1,200.00
  นายพิธีในพิธีสงฆ์ 500

 


บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
รถตู้
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์