ชุดประกอบอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

บริการชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น


แพคเกจ A ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น ราคา 8,999 บาท


ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

  จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
โต๊ะหมู่บูชาสีขาวหมู่ 71 ชุด
  องค์พระพุทธรูป1 องค์
  พานสำหรับจัดดอกไม้ 4 พาน4 พาน
  เชิงเทียน1 คู่
 กระถางธูปเครื่องแก้ว 1 ชุด
 แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
 เบาะรองกราบ1 คู่
 ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์1  พาน
ชุดกรวดน้ำเครื่องแก้ว พร้อมฐานรอง2 ชุด
ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธีตามเจ้าภาพ
เทียน1 คู่
 เทียนชนวน1 เล่ม
 เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
 สายสิญจน์1 ม้วน
 แป้งเจิม1 ถ้วยเจิม
แผ่นทองคำเปลว 100%3ชุด/5แผ่น
 อาสนะพนักพิงโมเดิร์นสีขาวเทา 9 ชุด9 ชุด
ตารปัตรประดิษฐ์ราช9 ด้าม
กระโถน5 ใบ
ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพระพุทธ1 ชุด
พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับพระและแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1000 บาท

แพคเกจ B ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น ราคา 10,499 บาท


ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

 จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
 โต๊ะหมู่บูชาสีขาวหมู่ 71 ชุด
 องค์พระพุทธรูป1 องค์
 พานแก้วสำหรับจัดดอกไม้ 4 พาน4 พาน
 เชิงเทียน1 คู่
 กระถางธูปเครื่องแก้ว 1 ชุด
 แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
 เบาะรองกราบ1 คู่
 ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
 พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์1  พาน
 ชุดกรวดน้ำเครื่องแก้ว พร้อมฐานรอง2 ชุด
 ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธีตามเจ้าภาพ
 เทียน1 คู่
 เทียนชนวน1 เล่ม
 เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
 สายสิญจน์1 ม้วน
 แป้งเจิม1 ถ้วยเจิม
 แผ่นทองคำเปลว 100%3ชุด/5แผ่น
อาสนะพนักพิงโมเดิร์นสีขาวเทา 9 ชุด9 ชุด
 ตารปัตรประดิษฐ์ราช9 ด้าม
 กระโถน5 ใบ
 ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพรพุทธ1 ชุด
พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
 ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีขาวเทา (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับพระและแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1000 บาท

แพคเกจ C ชุดเช่าอุปกรร์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น + ฉากม่านหลังพระ
ชุดสังฆทาน + กี้ถวายน้ำพระสงฆ์+ชุดโตกฉันอาหารพระ+ผู้ดูแลความเรียบร้อย ราคา19,999 บาท


ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

  จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน 1 วัน เช้าวันงาน
 โต๊ะหมู่บูชาสีขาวหมู่ 7 1 ชุด
 องค์พระพุทธรูป 1 องค์
 พานแก้วพร้อมดอกไม้สด 4 พาน 4 พาน
 เชิงเทียน 1 คู่
 กระถางธูปเครื่องแก้ว 1 ชุด
 แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง 1 อัน
 เบาะรองกราบ 1 คู่
 ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง 1 อัน
 พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์ 1  พาน
 ชุดกรวดน้ำเครื่องแก้ว พร้อมฐานรอง 2 ชุด
 ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธี ตามเจ้าภาพ
 เทียน 1 คู่
 เทียนชนวน 1 เล่ม
 เทียนน้ำมนต์ 1 เล่ม
 สายสิญจน์ 1 ม้วน
 แป้งเจิม 1 ถ้วยเจิม
 แผ่นทองคำเปลว 100% 3ชุด/5แผ่น
อาสนะพนักพิงโมเดิร์นสีขาวเทา 9 ชุด 9 ชุด
 ตารปัตรประดิษฐ์ราช 9 ด้าม
 กระโถน 5 ใบ
 ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด
พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
 ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีขาวเทา (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท
ธูปเทียนถวายพระ  9 ชุด 9 ชุด
ชุดสังฆทาน 9 ชุด พร้อมดอกไม้พวงมาลัย 9 ชุด 9 ชุด
กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ 9 ชุด
 แก้วสำหรับน้ำเย็น , ถ้วยชาจีนสำหรับน้ำร้อน
ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ /พร้อมถ้วยชามเบญจรงค์เคลือบมุข 7 ชิ้น/โตก 9 ชุด
 ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป    (เพิ่มจำนวนโตกคิดราคาเพิ่ม) 9 รูป
 โถแบ่งข้าว 2 โถ พร้อมทัพพี 2 โถ
  ช้อนส้อม ช้อนขนม ช้อนผลไม้ จำนวน 9 ชุด สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด
ชุดโตกขนมหวาน หรือจานเบญจรงค์ สำหรับพระสงฆ์ (ถ้าลูกค้าต้องการ) 9 ชุด
ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน (ฟรี) 3 ท่าน

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับพระและแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1000 บาท

แพคเกจ D ชุดประกอบพิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น + ฉากม่านหลังพระ +ตาลปัตรพระ+ กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ +ชุดสังฆทาน
โตกถวายอาหารพระสงฆ์ 9 รูปพระพุทธ 1 โตก+โตกถวายศาล 4 โตก+เครื่องขยายเสียง+ผู้ดูแลควาเรียบร้อย ราคา 24,999 บาท


ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

  จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
 โต๊ะหมู่บูชาสีขาวหมู่ 71 ชุด
 องค์พระพุทธรูป1 องค์
 พานแก้วพร้อมดอกไม้สด 4 พาน4 พาน
 เชิงเทียน1 คู่
 กระถางเครื่องแก้ว 1 ชุด
 แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
  เบาะรองกราบ1 คู่
 ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
 พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์1  พาน
 ชุดกรวดน้ำเครื่องแก้ว พร้อมฐานรอง2 ชุด
กระดาษทิชชู5 กล่อง
พานสำหรับใส่ดอกไม้ถวายพระ1 พาน
 ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธีตามเจ้าภาพ
  เทียน1 คู่
 เทียนชนวน1 เล่ม
 เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
 สายสิญจน์1 ม้วน
 แป้งเจิม1 ถ้วยเจิม
  แผ่นทองคำเปลว 100%3ชุด/5แผ่น
อาสนะพนักพิงโมเดิร์นสีขาวเทา 9 ชุด9 ชุด
 ตารปัตรประดิษฐ์ราช9 ด้าม
 กระโถน5 ใบ
 ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพระพุทธ1 ชุด
พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
 ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีขาวเทา (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท
ธูปเทียนถวายพระ  9 ชุด9 ชุด
ชุดสังฆทาน 9 ชุด พร้อมดอกไม้พวงมาลัย 9 ชุด 9 ชุด
กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ 9 ชุด
 แก้วสำหรับน้ำเย็น , ถ้วยชาจีนสำหรับน้ำร้อน
ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ /พร้อมถ้วยชามเบญจรงค์เคลือบมุข 7 ชิ้น/โตก 9 ชุด
 ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป    (เพิ่มจำนวนโตกคิดราคาเพิ่ม) 9 รูป
 โถแบ่งข้าว 2 โถ พร้อมทัพพี 2 โถ
  ช้อนส้อม ช้อนขนม ช้อนผลไม้ จำนวน 9 ชุด สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด
ชุดโตกขนมหวาน หรือจานเบญจรงค์ สำหรับพระสงฆ์ (ถ้าลูกค้าต้องการ) 9 ชุด
 ชุดขันโตกถวายข้าวพระภูมิ (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล)1 โตก
 ชุดโตกเซ่นไหว้เจ้าบ้านเจ้าเรือน1 โตก
 ชุดขันโตกไหว้ข้าวตา-ยาย (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล)1 โตก
 ชุดโตกเซ่นพลีสัมพเวสี วิญญาณสัญจรไปมาข้างนอก1 โตก
เครื่องขยายเสียงผู้ดำเนินพิธี1 เครื่อง
เครื่องขยายเสียงสำหรับพระ1 เครื่อง
ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน (ฟรี)3 ท่าน

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับพระและแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1000 บาท

แพคเกจ Gold Special ชุดประกอบพิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น + ฉากม่านหลังพระ + กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ + ชุดสังฆทาน
ตาลปัตรสำหรับพระ+ โตกฉันอาหารพระ+ขันโตกสำหรับศาล+เครื่องเสียง +เวทีพระสงฆ์+ผู้ดูแลความเรียบร้อย ราคา31,999 บาท


ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

 จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน1 วัน เช้าวันงาน
 โต๊ะหมู่บูชาสีขาวหมู่ 71 ชุด
 องค์พระพุทธรูป1 องค์
  พานเครื่องแก้วพร้อมดอกไม้สด 4 พาน4 พาน
 เชิงเทียน1 คู่
 กระถางธูปเครื่องแก้ว 1 ชุด
 แท่นต่อเทียนชนวนเครื่องทองเหลือง1 อัน
 เบาะรองกราบ1 คู่
 ที่หนีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง1 อัน
พานเบญจรงค์เคลือบมุขสำหรับวางสายสิญจน์1  พาน
ชุดกรวดน้ำเครื่องแก้ว พร้อมฐานรอง2 ชุด
กระดาษทิชชู9 กล่อง
พานสำหรับใส่ดอกไม้ถวายพระ1 พาน
 ธูปไทยสำหรับใช้ในพิธีตามเจ้าภาพ
 เทียน1 คู่
 เทียนชนวน1 เล่ม
 เทียนน้ำมนต์1 เล่ม
 สายสิญจน์1 ม้วน
 แป้งเจิม1 ถ้วยเจิม
 แผ่นทองคำเปลว 100%3ชุด/5แผ่น
อาสนะพนักพิงโมเดิร์นสีขาวเทา 9 ชุด9 ชุด
 ตารปัตรประดิษฐ์ราช9 ด้าม
 กระโถน5 ใบ
 ชุดโตกปิดทองถวายข้าวพระพุทธ1 ชุด
พรมเบลเยี่ยม หรือ พรมแดง ปูพื้นบริเวณพิธี
 ฉากม่านหลังพระ 2.2×7.2-9 เมตร สีขาวเทา (เกิน 9เมตรคิดเมตรละ 100 บาท
ธูปเทียนถวายพระ  9 ชุด9 ชุด
ชุดสังฆทาน 9 ชุด พร้อมดอกไม้พวงมาลัย 9 ชุด 9 ชุด
กี๋ถวายน้ำพระสงฆ์ 9 ชุด
 แก้วสำหรับน้ำเย็น , ถ้วยชาจีนสำหรับน้ำร้อน
ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ /พร้อมถ้วยชามเบญจรงค์เคลือบมุข 7 ชิ้น/โตก 9 ชุด
 ชุดโตกถวายอาหารพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป    (เพิ่มจำนวนโตกคิดราคาเพิ่ม) 9 รูป
 โถแบ่งข้าว 2 โถ พร้อมทัพพี 2 โถ
 ช้อนส้อม ช้อนขนม ช้อนผลไม้ จำนวน 9 ชุด สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด
ชุดโตกขนมหวาน หรือจานเบญจรงค์ สำหรับพระสงฆ์ (ถ้าลูกค้าต้องการ) 9 ชุด
 ชุดขันโตกถวายข้าวพระภูมิ (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล)1 โตก
 ชุดโตกเซ่นไหว้เจ้าบ้านเจ้าเรือน1 โตก
 ชุดขันโตกไหว้ข้าวตา-ยาย (ถ้าบ้านลูกค้ามีศาล)1 โตก
 ชุดโตกเซ่นพลีสัมพเวสี วิญญาณสัญจรไปมาข้างนอก1 โตก
เครื่องขยายเสียงผู้ดำเนินพิธี1 เครื่อง
เครื่องขยายเสียงสำหรับพระ1 เครื่อง
ผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน (ฟรี)4 ท่าน
เวทีแท่นนั่งสำหรับพระสงฆ์
 ขนาด 1.2×7.2-9 หรือ 1.8×7.2-9 เมตร (ฉันวงหรือฉันโตก)
 มีผ้าคลุมให้อย่างสวยงาม และมี skirt รอบด้าน

 


1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าเดินทาง คิดระยะทางตามจริงค่ะ
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และอาหารสำหรับพระและแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

*** จัดดอกไม้5พุ่มเพิ่มจากราคาแพคเกจ 1000 บาท

รายการอื่นๆนอกเหนือแพคเกจ (ไม่รวมดอกไม้สด)
(กรณีลูกค้ามีความประสงค์เพิ่มเติม)


ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

ราคา
ผ้าไตรจีวร 5 ขันธ์ ยาว 1.9 เมตร (ลูกค้าระบุสีถ้าต้องการ) ราคารวมพวงมาลัยสด
 ผ้าไตรโทเร **ลักษณะผ้าบาง  ยับง่าย แต่ไม่ร้อน1,290.00
 ผ้าไตรมัสลิน**ลักษณะผ้าบางเบา ระบายอากาศดี ไม่ยับง่าย ทนทาน1,690.00
ชุดสังฆทาน (คิดราคาตามชุดสังฆทานแต่ละประเภท)
 สังฆทานชุดเครื่องใช้พระสงฆ์ถุงทอง350.00
 ชุดสังฆทานชะลอมผูกโบว์400.00
 ชุดสังฆทานปิ่นโตขนาดเตี้ย พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์ถ้าลูกค้าต้องการ450.00
 ชุดสังฆทานปิ่นโตขนาดใหญ่ พร้อมดอกไม้ประดิษฐ์ถ้าลูกค้าต้องการ600.00
บริการรถ / คนดูแลงาน
 บริการรับ-ส่งพระ โดยรถตู้ VIP (ลูกค้าแจ้งวัดและวันเวลา)1,800.00
 บริการคนดูแลงานยกของต่างๆทุกอย่าง 2 คน จนเสร็จพิธีสงฆ์1,200.00
 นายพิธีสำหรับพิธีสงฆ์500

 


บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
รถตู้
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์