เตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เช็คสิ! ต้องใช้อะไรบ้าง

เตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เช็คสิ! ต้องใช้อะไรบ้าง

2 ปี ที่แล้ว

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ถือเป็นหนึ่งในประเพณีของคนไทยที่อยู่มาช้านาน เพราะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นการเสริมสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อนการทำบุญบ้าน ต้องมีการ เตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ต่างๆนานาให้ครบตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลี้ยงพระหรือของที่ใช้ในการทำบุญ แล้วของที่ใช้ในพิธีการทำบุญบ้านนั้น มีอะไรบ้าง

1.โต๊ะหมู่บูชา

สิ่งแรกที่ต้อง เตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลยคือ โต๊ะหมู่บูชา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ซึ่งการจัดโต๊ะหมู่บูชาต้องทิศทางในการวางโต๊ะด้วยว่าควรวางไปทางทิศไหน เพื่อความเหมาะสม ซึ่งการวางโต๊ะหมู่บูชาในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ดีคือ ต้องวางไว้บริเวณขวาของพระสงฆ์

2.อาสนะ

สิ่งที่ต้อง เตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อีกหนึ่งสิ่งคือ อาสนะ ที่สำหรับรองนั่งของพระสงฆ์ ควรจัดวางให้มีระยะห่างที่พอดี ไม่วางชิดกันจนเกินไป เพราะถึงอย่างไรจะต้องมีการวางข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ของพระสงฆ์ อยู่ด้วย ควรวางให้ระยะห่างพอเดีกัน

3.อาหาร

อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดภายในงาน เพราะอาหารที่ใช้ในการ เตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ต้องแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ อาหารสำหรับบูชาพระพุทธ อาหารที่ไว้ถวายพระสงฆ์และอาหารสำหรับเจ้าของบ้านที่ไว้เลี้ยงแขกหรือไว้รับประทานนั่นเอง ซึ่งอาหารที่ใช้ในการประกอบพิธีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่มีความหมายเป็นมงคล รวมทั้งขนมที่ขึ้นต้นด้วยทองต่างๆ 9 ชนิด

4.ของถวายสังฆทาน

นอกจากในเรื่องของอาหารที่ไว้ถวายพระสงฆ์แล้ว ก็ยังมีชุดของถวายสังฆทานที่ขาดไม่ได้ ไว้ใช้สำหรับพิธีการถวายสังฆทานซึ่งสามารถถวายได้ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค หรือจะเป็นปัจจัยก็ได้เช่นกัน

5.อุปกรณ์เจิมและปะพรมน้ำมนต์

อุปกรณ์ปะพรมน้ำมนต์ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับพิธีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ต้องมี โดยในพิธีเจ้าบ้านที่เป็นผู้ชายจะต้องถือขันน้ำมนต์เดินตามพระสงฆ์ไปยังห้องต่างๆ ภายในบ้านเพื่อให้พระประพรมน้ำมนต์และปิดท้ายด้วยการเจิมประตูเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่

การเตรียมของทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ถือว่ามีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด เพราะอุปกรณ์ที่ต้องจัดตรียมนั้นเยอะพอสมควร แต่หากใครที่ต้องการทำบุญบ้านใหม่แต่ไม่สะดวกในเรื่องของการจัดเตรียมของ เราก็ขอแนะนำการให้บริการที่ อิงฟ้านาบุญ บริการที่มาพร้อมกับการจัดเตรียมงานพิธีต่างๆ เพราะที่อิงฟ้าของเรามีการให้บริการทำบุญบ้านและทำบุญรูปแบบต่างๆ ที่สะดวก ครบครัน ราคาย่อมเยา บทความแนะนำ