รับจัดงานบุญ


เช่าอุปกรณ์พิธรสงฆ์

รับจัดงานบุญ เช่าอุปกรณ์พิธรสงฆ์

เช่าอุปกรณ์พิธรสงฆ์ - เช่าอุปกรณ์-1

ราคา 4,999 บาท

ลำดับ
1 โต๊ะหมู่บูชาสีครีมทอง หมู่ 7 1 ชุด
2 แท่นรองกราบพระ 1 ตัว
3 พานบัว 3 พานพุ่ม
4 เทียน / เชิงเทียน / เทียนฉนวน / เทียนน้ำมนต์ 1 ชุด
5 แป้งเจิม/สายสิญฐ์ / แผ่นทองคำเปลว 100% 1 ชุด
6 กระถางธูป 1 ชุด
7 แท่นต่อเทียนฉนวน 1 ด้าม
8 โถน้ำมนต์ / ที่พรมน้ำมนต์ / ที่หนีบขันน้ำมนต์ 1 ชุด
9 ชุดกรวดน้ำ พร้อมฐานรอง 2 ชุด
10 กระโถนเบญจรงค์เคลือบมุข 5 ใบ
11 อาสนะพนักพิงพญานาคสีครีมปิดทอง 9 ชุด
12 เบาะหลุยส์รองนั่งอาสนะ 9 ชุด
13 ตาลปัตรประดิษฐ์ราช 9 ด้าม
14 พรมเบลเยี่ยม สีน้ำตาล 6-8 ผืน
รับจัดงานบุญ เช่าอุปกรณ์พิธรสงฆ์

หมายเหตุ:

  1. ไม่มีดูหน้างานก่อนวันงาน (ลูกค้าส่งรูปสถานที่จัดงานใช้พื้นที่จากโต๊ะหมู่ถึงอาสนะตัวสุดท้ายประมาณ 7-8 เมตร)
  2. ราคาในแพคเกจยังไม่รวมค่าเดินทาง (คิดระยะทางตามจริง)
  3. ราคานี้เป็นราคาสำหรับจัดสถานที่ชั้นหนึ่งเท่านั้น (หากจัดชั้น 2 ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดงาน
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
  6. สิ่งที่เจ้าภาพต้องเตรียมเอง องค์พระประธาน, ปัจจัยถวายพระ, นิมนต์พระ รับ-ส่ง, คนนำสวดดูแลงานในพิธี, เต้น, พัดลม, โต๊ะเก้าอี้สำหรับแขก

ฝากข้อความถึงเรา