รับจัดงานบุญ

แพคเกจงานบุญ


บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบไทย

ราคาเริ่มต้น 7,xxx บาท

ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบไทย
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น

บริการให้เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น

ราคาเริ่มต้น 8,xxx บาท

ชุดเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์แบบโมเดิร์น
โต๊ะหมู่บูชา+อาสนะ+พรมปูพื้น

แพคเกจงานแต่งพิธีเช้าครบวงจร

ราคาเริ่มต้น 8x,xxx บาท

แพคเกจงานแต่งพิธีเช้าครบวงจร
พร้อมอาหาร สำหรับ 50 ท่าน

ชุดเช่าอุปกรณ์ตั่งหลั่งน้ำสังข์

ราคาเริ่มต้น 4,xxx บาท

ชุดเช่าอุปกรณ์ตั่งหลั่งน้ำสังข์
สีขาว-ทอง+พานรดน้ำสังฆ์

แพคเกจงานบุญอิ่มท้อง

ราคาเริ่มต้น 19,xxx บาท

แพคเกจงานบุญอิ่มท้อง
เริ่มเต้น 50 ท่าน