แพคเกจชุดตั่งหลั่งน้ำสังข์

ชุดเช่าอุปกรณ์ตั่งหลั่งน้ำสังข์
สีขาว-ทอง+พานรดน้ำสังฆ์ยกเซต


แพคเกจ A ชุดเช่าอุปกรณ์ตั่งหลั่งน้ำสังข์สีขาว-ทอง+พานรดน้ำสังฆ์
ยกเซต ราคา 4,499 บาท


รายการ

เพจไทย

เพจโมเดิร์น

ชุดประกอบพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
  เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง
  โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง พร้อมผ้าวางบนเบาะ
  โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น สีขาว-ทอง
  โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น สีขาว-ทอง
  ผ้าสีทองรองทุกชุดอุปกรณ์
ชุดกระไหล่ทอง / ชุดเครื่องหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้
  พานขาสิงห์ใบใหญ่สำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
  แผ่นถาดรองสำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
  หอยสังข์จริงประดับกะไหล่ทอง พร้อมฐานรอง 2 ชิ้น35004500
  คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ
  จอกน้ำมนต์ 1 ใบ
  กระแจะแป้งเจิม 1 อัน
  ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน
  พานขาสิงห์รับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
  พานลาวสำหรับรับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
  พานโตกสำหรับใส่สายมงคล 1 ใบ
  แป้งเจิม
สายมงคล

 


หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

แพคเกจ B ชุดอุปกรณ์เช่าตั่งหลั่งน้ำสังข์สีขาว-ทอง+พานรดน้ำสังข์+พรมหลุยส์+แสตนด์ดอกไม้
ยกเซต ราคา 6,999 บาท


รายการ

เพจไทย

เพจโมเดิร์น

ชุดประกอบพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง
 โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง พร้อมผ้าวางบนเบาะ
 โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น สีขาว-ทอง
 โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น สีขาว-ทอง
 ผ้าสีทองรองทุกชุดอุปกรณ์
ชุดกระไหล่ทอง / ชุดเครื่องหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้
 พานขาสิงห์ใบใหญ่สำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 แผ่นถาดรองสำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 หอยสังข์จริงประดับกะไหล่ทอง พร้อมฐานรอง 2 ชิ้น33003500
 คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ
 จอกน้ำมนต์ 1 ใบ
 กระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 พานขาสิงห์รับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานลาวสำหรับรับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานโตกสำหรับใส่สายมงคล 1 ใบ
 แป้งเจิม
สายมงคล
 พรมลายหลุยส์สีน้ำตาลบริเวณรดน้ำสังข์ 1 ผืนใหญ่
  แสตนด์ดอกไม้ประดิษฐ์เสมือนจริง (ปรับเปลี่ยนตามธีมงานได้ค่ะ)

 


หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

แพคเกจ C ชุดอุปกรณ์เช่าตั่งหลั่งน้ำสังข์สีขาว-ทอง+พานรดน้ำสังข์+พรมหลุยส์+แสตนด์ดอกไม้ประดิษฐ์+มาลัยบ่าวสาว+พานดอกไม้สดหลั่งน้ำ ยกเซต> ราคา 11,499 บาท


รายการ

เพจไทย

เพจโมเดิร์น

ชุดประกอบพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง
 โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง พร้อมผ้าวางบนเบาะ
 โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น สีขาว-ทอง
 โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น สีขาว-ทอง
 ผ้าสีทองรองทุกชุดอุปกรณ์
ชุดกระไหล่ทอง / ชุดเครื่องหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้
 พานขาสิงห์ใบใหญ่สำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 แผ่นถาดรองสำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 หอยสังข์จริงประดับกะไหล่ทอง พร้อมฐานรอง 2 ชิ้น80008500
 คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ
 จอกน้ำมนต์ 1 ใบ
 กระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 พานขาสิงห์รับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานลาวสำหรับรับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานโตกสำหรับใส่สายมงคล 1 ใบ
 แป้งเจิม
สายมงคล
 พรมลายหลุยส์สีน้ำตาลบริเวณรดน้ำสังข์ 1 ผืนใหญ่
 แสตนด์ดอกไม้ประดิษฐ์เสมือนจริง (ปรับเปลี่ยนตามธีมงานได้ค่ะ)
 หมอนฟักกำมะหยี่ 1 คู่
 พวงมาลัยบ่าวสาว 1 คู่ (แดง,ขาว,เขียว,ชมพู)
  พานดอกไม้สด รองหลั่งน้ำสังข์พระพุทธมนต์ 1 คู่

 


หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าเดินทางแล้ว
2.ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
5.ขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระและเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแขก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง

แพคเกจ D ชุดอุปกรณ์เช่าตั่งหลั่งน้ำสังข์สีขาว-ทอง+พานรดน้ำสังข์+พรมหลุยส์+แสตนด์ดอกไม้ประดิษฐ์+มาลัยบ่าวสาว+พานดอกไม้สดหลั่งน้ำ ยกเซต ราคา 15,999 บาท


รายการ

เพจไทย

เพจโมเดิร์น

ชุดประกอบพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
 เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง
 โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง พร้อมผ้าวางบนเบาะ
 โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น สีขาว-ทอง
 โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น สีขาว-ทอง
 ผ้าสีทองรองทุกชุดอุปกรณ์
ชุดกระไหล่ทอง / ชุดเครื่องหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้
 พานขาสิงห์ใบใหญ่สำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 แผ่นถาดรองสำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 หอยสังข์จริงประดับกะไหล่ทอง พร้อมฐานรอง 2 ชิ้น1100011500
 คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ
 จอกน้ำมนต์ 1 ใบ
 กระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 พานขาสิงห์รับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานลาวสำหรับรับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานโตกสำหรับใส่สายมงคล 1 ใบ
 แป้งเจิม
สายมงคล
  พรมลายหลุยส์สีน้ำตาลบริเวณรดน้ำสังข์ 1 ผืนใหญ่
  แสตนด์ดอกไม้ประดิษฐ์เสมือนจริง (ปรับเปลี่ยนตามธีมงานได้ค่ะ)
  หมอนฟักกำมะหยี่ 1 คู่
  พวงมาลัยบ่าวสาว 1 คู่ (แดง,ขาว,เขียว,ชมพู)
  พานดอกไม้สด รองหลั่งน้ำสังข์พระพุทธมนต์ 1 คู่
  ฉากหลังพิธีหลั่งน้ำ 2.2×2.4 เมตร
 ป้ายชื่อบ่าว-สาว (มีแบบให้เลือกค่ะ)

 


ชุดตั่งรดน้ำสังข์ : ราคาเช่าอุปกรณ์แยกชิ้น / ราคาขายแยกชิ้น


รายการ

ราคาขาย/ให้เช่าแยกชิ้น

ชุดประกอบพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ 3,500
 เก้าอี้นั่งของบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง
 โต๊ะวางมือบ่าวสาว 2 ชิ้น ขาว-ทอง พร้อมผ้าวางบนเบาะ
 โต๊ะวางพานรับน้ำสังข์ 2 ชิ้น สีขาว-ทอง
 โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ชิ้น สีขาว-ทอง
 ผ้ารองทุกชุดอุปกรณ์
ชุดกระไหล่ทอง / ชุดเครื่องหลั่งน้ำสังข์ มีดังนี้
 พานขาสิงห์ใบใหญ่สำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 แผ่นถาดรองสำหรับวางเครื่องอุปกรณ์ 1 ชิ้น
 หอยสังข์จริงประดับกะไหล่ทอง พร้อมฐานรอง 2 ชิ้น
 คนโฑน้ำมนต์ 1 ใบ
 จอกน้ำมนต์ 1 ใบ
 กระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 ฐานรองกระแจะแป้งเจิม 1 อัน
 พานขาสิงห์รับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานลาวสำหรับรับน้ำสังข์ใส่ดอกไม้ 2 ใบ
 พานโตกสำหรับใส่สายมงคล 1 ใบ
 สายมงคล ขาย  200.00
 เช่าพรมลายหลุยส์สีน้ำตาลบริเวณรดน้ำสังข์ 1 ผืน  1,000.00
เช่า แสตนด์ดอกไม้ประดิษฐ์เสมือนจริง (ปรับเปลี่ยนตามธีมงานได้ค่ะ)  2,000.00
เช่าหมอนฟักกำมะหยี่ 1 คู่  200.00
ขายพวงมาลัยสดบ่าวสาว 1 คู่ (แดง,ขาว,เขียว,ชมพู)  1,500.00
พานดอกไม้สด รองหลั่งน้ำสังข์พระพุทธมนต์ 1 คู่ (คืนพาน)  2,000.00
ฉากหลังพิธีหลั่งน้ำ 2.2×2.4 เมตร  2,500.00
ขายป้ายชื่อบ่าว-สาว (มีแบบให้เลือกค่ะ)  1,500.00