แพ็กเกจอาหารบุฟเฟ่ต์แบบ Standard


ดาวน์โหลดโบรชัวร์
จำนวนท่าน ราคา อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ตามฤดูกาล น้ำดื่ม
30 ท่าน ขึ้นไป 340 บาท ต่อท่าน 4 รายการ 1 รายการ 2 รายการ ฟรี
360 บาท ต่อท่าน 5 รายการ
380 บาท ต่อท่าน 6 รายการ
100 ท่าน ขึ้นไป 300 บาท ต่อท่าน 4 รายการ
320 บาท ต่อท่าน 5 รายการ
350 บาท ต่อท่าน 6 รายการ
แพ็กเกจอาหารบุฟเฟ่ต์แบบ standard
แพ็กเกจอาหารบุฟเฟ่ต์แบบ standard
แพ็กเกจอาหารบุฟเฟ่ต์แบบ standard
แพ็กเกจอาหารบุฟเฟ่ต์แบบ standard

หมายเหตุ:

  1. เปิดไลน์อาหารและเครื่องดื่มพร้อมกัน ตามเวลาที่เจ้าภาพแจ้งราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง
  2. หากต้องการโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับแขก+ผ้าคลุมโต๊ะ+ผ้าสีขาวคลุมเก้าอี้ ชุดละ 300 บาท
  3. หากต้องการโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับแขก+ผ้าคลุมโต๊ะ+ผ้าสีขาวคลุมเก้าอี้ ตกแต่งโบว์สีทองที่เก้าอี้ ชุดละ 350 บาท
  4. ระยะเวลาให้บริการ 3 ชม. กรณีเกินเวลาคิดเพิ่ม 1,000 บาท ต่อชั่วโมง ต่อจำนวนแขก 50 ท่านขึ้นไป
  5. ในกรณีที่มีดูแลแขก VIP มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อ 10 ท่าน

ฝากข้อความถึงเรา