รับเช่าอุปกรณ์งานบุญ

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ 3

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ 3

ราคา 14,999 บาท

ลำดับ
1 จัดเตรียมสถานที่และเตรียมงาน เช้าวันงาน
2 บริิการนิมนต์พระ รับ-ส่งพระสงฆ์ 9 รูป
3 องค์พระพุทธรูป 1 องค์
4 โต๊ะหมู่ชาสีครีมทอง หมู่ 7 1 ชุด
5 แท่นรองกราบพระ 1 ตัว
6 พานแจกันและดอกไม้สด 1 คู่
7 เทียนและเชิงเทียน 1 คู่
8 เทียนชนวน 1 เล่ม
9 เทียนน้ำมนต์ 1 เล่ม
10 สายสิญจน์ 1 ม้วน
11 แป้งเจิม / แผ่นทองเปลว 100% 1 ชุด
12 กระถางธูป 1 ชุด
13 แท่นต่อเทียนชนวน 1 ด้าม
14 หญ้าคาพรมน้ำมนต์ 1 อัน
15 โถน้ำมรต์เบญจรงค์เคลือบมุข 1 โถ
16 ที่หรีบขันน้ำมนต์ทองเหลือง 1 อัน
17 พานโตกสำหรับวางสายสิญจน์และเครื่องเจิม 1 พาน
18 ชุดกรอดน้ำ พร้อมฐานรอง 4 ชุด
19 กระโถนเบญจรงค์เคลือบมุก 5 ใบ
20 ชุุดโตกสำหรับถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด
21 อาสนะพนักพิงพญานาคสีครีมปิดทอง 9 ชุด
22 เบาะหลุย์ส์รองนั่งอาสนะ 9 ชุด
23 ตาลปัตรประดิษฐ์ราช 9 ด้าม
24 พรมเบลเยียม สีน้ำตาล 6-8 ผืน
25 พรมแดง 1-2 ผืน
26 น้ำดื่ม 9 ชุด
27 กระดาษทิชชู่ 5 กล่อง
28 ชุดแก้วน้ำดื่มเบญจรงค์และแก้วน้ำชาเบญจรงค์ 9 ชุด
29 ผู้ดำเนินพิธีการ 1 ท่าน
30 ชุดสังฆทานบุญหนุน พร้อมพวงมาลัย 9 ชุด
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ 3

หมายเหตุ :

  1. ราคาในแพคเกจยังไม่รวมค่าเดินทาง
  2. ราคาในแพคเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. ขอสงวนสิทธิ์ให้คิวบริการลูกค้าที่โอนมัดจำชำระก่อน
  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี หากลูกค้ายกเลิกการจัดการ
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแพคเกจก่อนวันงาน 7 วัน
  6. ยกเว้น ปัจจัยถวายพระ และเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับแจก ซึ่งทางเจ้าภาพต้องเตรียมเอง
  7. รับส่วนลด 1,500 บาทหากเจ้าภาพไม่รับชุดสังฆทาน
  8. รับส่วนลด 1,500 บาท หากเจ้าภาพนิมนต์รับ-ส่งพระพร้อมนายพิธีเอง

ฝากข้อความถึงเรา