ขั้นตอนการจัดงานบวชที่ถูกต้อง มีขั้นตอนและพิธีการอย่างไร

ขั้นตอนการจัดงานบวชที่ถูกต้อง มีขั้นตอนและพิธีการอย่างไร

4 ปี ที่แล้ว

การจัดงานบวชมีขั้นตอนและพิธีการหลายอย่าง ตั้งแต่การเตรียมตัวจนถึงการบวชพระ ซึ่งจะต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน โดยวันนี้เราก็มีขั้นตอนในการจัดงานบวชมาฝากกัน ใครที่กำลังจะบวชหรือกำลังจะจัดงานบวชให้กับลูกหลานก็ลองมาทำความเข้าใจกันดู

การเตรียมตัวก่อนบวชพระ

ขั้นตอนแรกก่อนจัดงานบวชจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในพิธีบวช ผู้ที่จะบวชหรือนาคจะต้องทำการขานนาคและท่องบทสวดคำบาลีต่างๆ จึงต้องฝึกซ้อมให้คล่องก่อนนั่นเอง เพื่อที่เมื่อถึงวันบวชจริงจะได้ไม่มีอาการเขินอายหรือท่องผิดท่องถูกได้ โดยจะต้องฝึกซ้อมกับอาจารย์ผู้เป็น อุปัชฌายะ ซึ่งบทสวดที่ต้องท่องจำก็มีหลายบทด้วยกัน แต่ที่สำคัญที่สุดได้แก่ คำขอบรรพชาอุปสมบท และคำอนุโมทนา

การจัดเตรียมสถานที่

ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ที่จะทำการอุปสมบทให้พร้อม รวมถึงจัดเตรียมสิ่งของที่ต้องมีให้ครบถ้วน โดยจัดวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อที่ในวันทำพิธีจะได้ไม่ยุ่งยากวุ่นวาย และผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเอง ทั้งนี้ควรศึกษาให้ดีว่าจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างและเตรียมไว้ให้ครบตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วย

ขั้นตอนและพิธีในการบวชพระ

หลังจากเตรียมตัวก่อนบวชและจัดเตรียมสถานที่พร้อมแล้ว เมื่อถึงวันบวชพระก็จะมีหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นพิธีการที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.โกนผมนาค โดยจะให้ครอบครัวและญาติพี่น้องของนาค มาตัดปอยผมก่อน จากนั้นพระพี่เลี้ยงก็จะทำการโกนผมนาคเป็นลำดับต่อไปทันที

2.นาคต้องกล่าวคำขอขมาลาบวชต่อพ่อแม่ พร้อมทั้งรับมอบผ้าไตร

3.ถ่ายภาพนาคหน้าโบสถ์ ก่อนจะเข้าไปในโบสถ์ โดยอาจถ่ายภาพคู่กับพ่อแม่ ญาติพี่น้องด้วย

4.นาคจะโปรยทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานพิธีบวช จากนั้นพ่อแม่ของนาคก็จะพานาคเดินเข้าสู่ประตูโบสถ์

5.หลังจากเข้ามาภายในโบสถ์แล้ว นาคจะต้องไหว้พระประธาน พร้อมกับเปล่งวาจาขออุปสมบท ตามด้วยฟังพระอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐาน

6.พระอุปัชฌาย์ทำการสวมอังสะให้กับนาค จากนั้นนาคจะต้องออกไปที่หลังโบสถ์เพื่อครองผ้าไตรจีวร

7.เมื่อครองผ้าไตรจีวรแล้ว นาคจะต้องเปล่งวาจาขอสรณะและศีล ๑๐ เพื่อรับศีล

8.ขั้นตอนต่อไปนี้พ่อแม่จะเข้ามาประเคนบาตรให้กับนาค โดยนาคจะต้องรับประเคนบาตร จากนั้นจึงเข้าไปถวายดอกไม้ธูปเทียนให้กับพระอุปัชฌาย์ พร้อมกับกล่าวคำขอนิสัย

9.พระกรรมวาจารย์ จะทำการคล้องบาตรให้กับนาค และพระคู่สวดจะสอบถามอันตรายิกธรรม เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วก็ให้นาคกราบสงฆ์เป็นขั้นตอนต่อไป

10.สำหรับขั้นตอนนี้จะต้องเปล่งวาจาขอญัตติกรรม สังฆัมภันเต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใกล้จะเสร็จสิ้นพิธีแล้ว จากนั้นก็ฟังอนุสาสน์บาลีจากพระอุปัชฌาย์ ตามด้วยถวายเครื่องไทยธรรม และกรวดน้ำก็เป็นอันเสร็จพิธี

สิ่งที่คนในบ้านต้องเตรียมให้พร้อมก่อนถึงวันบวช

เมื่อได้รู้ขั้นตอนในการบวชพระกันไปแล้ว ทีนี้ก็มาดูสิว่าคนในบ้านจะต้องเตรียมอะไรบ้าง เพื่อนำไปใช้ในงานบวช

1.ของโปรยทาน

ของโปรยทานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีในงานบวชเพื่อใช้ในขั้นตอนการโปรยทานก่อนนาคจะเดินเข้าสู่ประตูโบสถ์นั่นเอง ดังนั้นจึงต้องเตรียมให้พร้อมและมีปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นเหรียญโปรยทาน โดยมักจะห่อด้วยริบบิ้นเป็นรูปทรงต่างๆ ที่สวยงาม หรืออาจห่อด้วยกระดาษสาก็ได้

2.อาหารเลี้ยงแขก

การจัดงานบวชจะมีการทำอาหารเลี้ยงแขก ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้อาจจะจัดเลี้ยงแบบโต๊ะไทยหรือโต๊ะจีนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนและงบประมาณที่มีด้วย

3.ซองปัจจัย

อีกหนึ่งสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือซองปัจจัยที่ต้องมอบให้กับพระอุปัชฌาย์ พระอันดับและพระคู่สวดนั่นเอง โดยควรเตรียมไว้ให้พร้อมเพื่อจะมอบให้ได้ทันที

4.สิ่งของสำหรับวันโกนหัว

ในวันโกนหัวจะต้องมีอุปกรณ์พร้อม โดยคนในบ้านจะต้องเตรียมให้ครบ ซึ่งได้แก่ ใบบัว 1 ใบเพื่อใช้รองผมของนาค กรรไกรสำหรับขลิบผม 1 อัน และมีดโกนขนนกอีก 1 อัน เพื่อใช้โกนผมนาคนั่นเอง

5.สิ่งที่ต้องใช้ในกระบวนแห่

สำหรับการจัดกระบวนแห่ในแบบของไทยก็ต้องมีของที่จะนำมาถวายแด่พระอุปัชฌาย์และพระคู่สวด ไตรครอง บาตรและตาลปัตร ของถวายพระอันดับ บริขารเครื่องใช้ของนาค และอาจมีแตรหรือการแสดงต่างๆ ร่วมในกระบวนการแห่ด้วยก็ได้ โดยสิ่งเหล่านี้ทางพ่อแม่และญาติพี่น้องก็จะต้องจัดเตรียมให้พร้อมเช่นกัน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อขั้นตอนการบวชทั้งสิ้น

การจัดงานบวชให้ถูกวิธีไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งก็อาจมีขั้นตอนหลายขั้นตอนสักนิดและมีสิ่งของที่ต้องจัดเตรียมเยอะสักหน่อย โดยหากไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรบ้างก็สามารถสอบถามจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้ หรือสอบถามจากพระอุปัชฌาย์ก็ได้ อย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่ก็อาจมีขนบธรรมเนียนและขั้นตอนการบวชที่แตกต่างกันไปอีก นอกจากนี้ผู้ที่จะบวชได้ก็ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย เช่น ต้องมีความประพฤติดี มีสติสมบูรณ์ มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นคนล้มละลาย เป็นต้น

หากต้องการใช้บริการจัดงานบุญ จัดงานบวช อย่างมืออาชีพและครบวงจร ติดต่อ http://line.me/ti/p/C8DKsGIMhJ หรือเบอร์ 081-372-5555

ดูรายละเอียด แพคเกจงานบุญ คลิก 


บทความแนะนำ